Michelin Tires

Optional/Plus Tire Sizes

Plus Zero

145/80-16

195/60-16

215/55-16

225/50-16

Plus One

125/80-17

135/80-17

205/50-17

215/45-17

215/50-17

225/45-17

Plus Two

215/40-18

225/40-18

Plus Three

225/35-19

--dtc305--SM007 Known in Oregon & Parts of California as